logo

Važni datumi

VAŽNO! PRODUŽEN JE ROK ZA PRIJAVU SAŽETAKA I SUDJELOVANJA NA KONGRESU DO 31.5.2015., A OBAVIJEST O PRIHVAĆANJU RADOVA DO 30.6.2015.

31. 05. 2015. – prijava sažetaka

30. 06. 2015. – obavijest o prihvaćanju radova

10. 07. 2015. – rana registracija uz povlašteno plaćanje kotizacije

 

Pozivamo sudionike Kongresa da radove prezentirane na Kongresu objave u časopisu „Logopedija“.  Rok za predaju radova je 10. listopada 2015. godine. Radovi se predaju elektroničkim putem na adresu: casopislogopedija@erf.hr 
Upute autorima dostupne su na: http://hrcak.srce.hr/logopedija